Shoqata Shqiptare e Marketingut lancoi sot platformen Organik ne ambientet e Ministrise se Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

Kjo platforme ka informacione te ndryshme si: legjislacionin organik shqiptardhe te huaj, informacion mbi trupat e certifikimit organik per prodhuesit qe synojne tregun vendas dhe per ata qe eksportojne, ka studime mbi tregjet dhe bujqesine organike, informacione mbi mbeshtetjen financiare nga organizatat dhe institucionet per bujqesine organike, informacione mbi trajnimet dhe aktivitetet ne fushen organike etj…


Platforma Organik synon t’ju vije ne ndihme eksportuesve, fermereve, importuesve, organizatave apo institucioneve qe operojne ne bujqesine organike duke ju dhene informacione sa me te pasur.

Linku Organik

Bashke me te gjithe aktoret synojme te zhvillojme dhe te cojme perpara bujqesine organike ne Shqiperi! 😀🤩🌱🥗🌾

Related Posts