Duke u rritur me 5.1 për qind, sipërfaqja organike e Bashkimit Europian vazhdoi të rritet në mënyrë të qëndrueshme në vitin 2022, duke arritur në 16.9 milionë hektarë, që përbën 10.4 për qind të totalit të tokës bujqësore. Megjithatë, shitjet me pakicë pësuan një rënie modeste. Të dhënat më të fundit për bujqësinë organike në Evropë, të botuara në Vjetarin “Bota e Bujqësisë Organike”, do të prezantohen në BIOFACH, panairin kryesor në botë për ushqimin organik, të martën, më 13 shkurt 2024, nga ora 17:00. CET).

(Frick, 13 shkurt 2024) Në vitin 2022, 18.5 milion hektarë tokë bujqësore në Evropë ishin organike (16.9 milion hektarë në Bashkimin Evropian (BE). Franca vazhdoi të kryesojë si vendi numër një për sa i përket tokës bujqësore nën menaxhimin organik me 2.9 milion hektarë, e ndjekur nga Spanja (2.7 milion hektarë), Italia (2.3 milion hektarë) dhe Gjermania (1.9 milion hektarë).

Sipërfaqja e tokës bujqësore organike u rrit me më shumë se 0.8 milionë hektarë në BE

Sipërfaqja e tokës bujqësore organike u rrit me më shumë se 0.8 milion hektarë, që përfaqëson një rritje prej 5.1 përqind në BE dhe një rritje prej 1.0 përqind në Evropë. Në krahasim me vitin 2021, Greqia dhe Italia raportuan rritjet më të mëdha, përkatësisht me 0.4 milionë hektarë dhe 0.2 milionë hektarë.

Lihtenshtejni kryeson me pjesën më të lartë të totalit të tokës bujqësore organike në botë

Në vitin 2022, toka bujqësore organike në Evropë përbënte 3,7 për qind të totalit të tokës bujqësore, ndërsa ajo përbënte 10,4 për qind në Bashkimin Europian. Ndër vendet evropiane dhe globalisht, Lihtenshtejni kishte përqindjen më të lartë të sipërfaqes organike me 43.0 përqind, i ndjekur nga Austria, vendi i BE-së me përqindjen më të lartë organike me 27.5 përqind. Pesëmbëdhjetë vende evropiane raportuan se të paktën 10 përqind e tokës bujqësore të tyre ishte organike.

Prodhuesit organikë në BE u rritën me gati 10 për qind

Kishte më shumë se 480,000 prodhues organikë në Evropë dhe mbi 419,000 në BE, që përfaqësojnë një rritje prej 7.5 dhe 9.5 përqind, respektivisht. Italia kishte numrin më të lartë me 82,593.

Në Evropë, kishte 91,775 përpunues, ndërsa BE-ja kishte 85,956. Gjithashtu, 7,609 importues janë numëruar në Evropë, me 6,450 në Bashkimin Evropian. Italia kishte numrin më të lartë të përpunuesve, rreth 24,000, ndërsa Gjermania kryeson në numrin e importuesve me më shumë se 1,900.

Shitjet me pakicë me vlerë 53.1 miliardë euro në Evropë

Shitjet me pakicë të produkteve organike në Evropë arritën një vlerë totale prej 53.1 miliardë euro në vitin 2022 (45.1 miliardë euro brenda Bashkimit Evropian). Gjermania u dallua si tregu më i madh, me shitje prej 15.3 miliardë eurosh. Në nivel global, BE-ja mbajti pozicionin e tregut të dytë më të madh të vetëm për produktet organike, pas vetëm Shteteve të Bashkuara, të cilat raportuan shitje prej 58.6 miliardë eurosh.

Në vitin 2022, tregu evropian pësoi një rënie prej 2.2 përqind (BE: -2.8 përqind). Ndërkohë që disa vende u përballën me rënie të shitjeve, rritje e dukshme u vu re në vende si Estonia (+6.0 përqind) dhe Holanda (+4.4 përqind).

Konsumatorët evropianë shpenzuan 64 euro për person për ushqim organik në vitin 2022

Në vitin 2022, konsumatorët në Evropë shpenzonin mesatarisht 64 euro për ushqim organik për person (102 euro në BE). Shpenzimet e konsumatorëve për ushqim organik për person u dyfishuan në dekadën nga 2013 në 2022. Në vitin 2022, konsumatorët zviceranë dhe danezë shpenzuan më shumë për ushqim organik, përkatësisht me 437 dhe 365 euro për person.

Danimarka kishte pjesën më të lartë të tregut organik në botë

Në nivel global, vendet evropiane përbënin pjesën më të lartë të shitjeve të ushqimeve organike si përqindje e tregjeve të tyre ushqimore përkatëse. Danimarka vazhdoi të ketë përqindjen më të lartë në mbarë botën, me 12.0 përqind në vitin 2022, e ndjekur nga Austria me 11.5 përqind dhe Zvicra me 11.2 përqind.

 

Shkarkoni Vjetarin Statistikor “Bota e Bujqësisë Organike 2024” (Anglisht)

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts