Vendi? Qendra e Panaireve Nuremberg
Kur? Panair i përvitshëm

 

Data dhe hapja

13 – 15 Shkurt 2024: 09:00 – 18:00
16 Shkurt 2024: 09:00 – 17:00

 

BIOFACH Dixhital

Një platforme dixhitale është në shërbim të të interesuarve lidhur me kompanitë që marrin pjesë dhe të gjitha produktet. Platforma “BIOFACH digital” ofron shërbimin përpara, gjatë dhe pas panairit. Kliko këtu për të hyrë në platformë: link

 

 

Kongresi ne Biofach

 

Çështjet kryesore që priten te trajtohen gjatë kongresit te Biofach

 

Ushqimi në të ardhmen: Ndikimi i rolit të gruas mbi sistemet e qëndrueshme të ushqimit.

Çështja dominiuese e të gjitha sesioneve këtë vit, lidhet me fuqine e transformimit të gruas.

Si çdo vit, partneri yne IFOAM – Organics International, dhe organizata mbeshtetëse German Federation of Organic Food Producers kanë zgjedhur një cështje e cila do të jetë në qendër të këtij kongresi ajo e lidhur me rolin e gruas. Në të gjitha sesionet do të cilësohet fuqia krijuese dhe transformuese e gruas mbi sektorin ushqimor si dhe roli i tyre ne të ardhem e qëndrueshme të sistemit të ushqimit.

 

Post a comment

Your email address will not be published.

Related Posts