Aktivitete

Komisioni Europian, nëpermjet Departamentit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është angazhuar në një sërë aktivitetesh për të mbështetur fermerët e BE si dhe sigurine ushqimore, mjedisin dhe zonat rurale. Politika e promovimit të BE-së i ndihmon prodhuesit e BE-së të shesin produktet e tyre bujqësore në një treg global gjithnjë e më konkurrues, duke ofruar punë dhe rritje të fermerit lokal. Komisioni do të ndajë 185.9 milionë euro në vitin 2023 për të financuar aktivitetet promovuese për produkte agroushqimore të qëndrueshme dhe me cilësi të lartë të BE-së në BE dhe në mbarë botën. Komisioni miratoi programin e punës së politikave të promovimit të vitit 2023, i cili kontribuon në realizimin e prioriteteve politike të Komisionit Evropian për 2019-24, në veçanti strategjinë Farm to Fork.

Projektet e promovimit të përzgjedhura në vitin 2023 pritet të nxjerrin në pah dhe favorizojnë produktet që përputhen me objektivat si
01

Inkurajimi i praktikave të qëndrueshme në bujqësinë e BE-së

read more
02

Avancimi i mirëqenies së kafshëve

Read more
03

Promovimi i konsumit të frutave dhe perimeve të freskëta, si dhe dietave të shëndetshme dhe të qëndrueshme

Read more
Strategjia “A European Green Deal” e cila synon të kthejë Europën në kontinentin e pare neutral ndaj klimës.

Ndryshimet klimatike dhe degradimi i mjedisit janë një kërcënim ekzistencial për Europën dhe botën. Për të kaluar këto sfida “Marrëvesgja e Gjelbër Europiane” do të ndihmojë në transformimin e BE në një ekonomi moderne dhe konkuruese e cila shfrytëzon me efikasitet burimet duke siguruar:

  • Asnjë emetim neto të gazrave serë deri në vitin 2050
  • Një rritje ekonomike të diferencuar nga përdorimi i burimeve
  • Duke mos lënë asnjë vend apo person prapa.
Një nga fushatat propocionale të fundit të BE për të stimuluar sjelljen e konsumatorit për të blerë produkte organike në supermarket.

Organizatat organike ombrellë në Suedi, Finlandë, Holandë dhe Belgjikë po bashkojnë forcat për të stimuluar shitjet e produkteve organike. Më 1 shkurt, anëtarët e IFOAM Organics Europe nga këto vende do të fillojnë një projekt përmes politikave promovuese të BE-së e cila përfshin një fushatë “shtytëse” konsumatore me qëllim për të mësuar nga njëri-tjetri dhe për të rritur ndikimin në rritjen organike. Krahas fushatës nxitëse, ky projekt synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe besimin në etiketën organike të BE-së, gjithashtu një shtytës i rëndësishëm në sjelljen blerëse të produkteve organike.

https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities

Zhvillimi i Tregut Organik Europian 14 Shkurt 2023

Projekti “Being Organic in EU” si një fushatë promovimi sunon të rrisë dhe fortësojë ndërgjegjesimin për bujqësinë organike europiane në tregjet italiane dhe gjermane duke rritur keshtu dhe ndërgjegjësimin dhe njohjen e praktikave bujqësore organike të BE-së dhe logos organike të BE-së. . https://www.organicseurope.bio/news/being-organic-in-eu-project-events-in-biofach/

Free From Food & Health Ingredients 30 – 31 Maj, Barcelonë, Spanjë

Edicioni i këtij viti do të mbahet në datat 21-22 Nëntor 2023 në Amsterdam. Free From Food është një aktivitet i rëndësishëm për shkëmbimin e ideve dhe nevojave si dhe duke ofruar përvojën më të lartë lidhur me këtë industri. Të gjithë aktorët dhe partnerët themelues, diskutojnë për të krijuar një platformë të fuqishme bisnesi. Për më shumë informacion:

“A Soil Deal for Europe”, 30 Maj 2023, Bruksel, Belgjike

Siguria ushqimore, biodiversiteti dhe elasticiteti i klimës mbështeten shumë në tokat e shëndetshme. Qëllimi kryesor i Misionit 'Një marrëveshje për tokën për Evropën' është të krijojë 100 laboratorë të gjallë dhe fara për të udhëhequr tranzicionin drejt tokave të shëndetshme deri në vitin 2030. Për këtë BE do të financojë 126 Milion Euro për vitin 2023.

Roli i qyteteve dhe rajoneve në strategjinë “Nga Ferma në Tavolinë” 7 Prill 2023, Bruksel, Belgjikë.

Tema e këtij takimi është roli që luajnë qytetet dhe rajonet në zbatimin e strategjisë “Nga Ferma në Tavolinë”

Dita “Grow your Food” 14 Shtator 2023

Fermerët organik në mbarë botën do të përdorin mediat sociale për të ndarë eksperiencën e tyre të punës dhe nevojt e tyre. Bashkohuni në diskutim duke përdorur #IGrowYourFood

Organic September 1-30 Shtator, Angli

Është një fushatë ndërgjegjësimi që zgjat gjatë të gjithë muajit Shtator dhe që synon të rrisë ndërgjegjësimin për produktet, markat, prodhuesit dhe fermerët organik në Angli. Shtatori organik është gjithashtu për të nderuar të gjithë njerëzit që punojnë për të bërë të mundur ushqimin organik duke pranuar punën e palodhur që shkon në bujqësinë organike dhe prodhimin e ushqimit. Ky muaj shoqërohet me plot aktivitete ndër të cilat janë:
Kërkimi prodhimet organike afër jush!
Informohu mbi bujqësinë organike!
Përfshini dhe komunitetin tuaj në këto aktivitete!

Aktivitete
14 Shkurt 2023

Zhvillimi i Tregut Organik Europian

Projekti “Being Organic in EU” si një fushatë promovimi sunon të rrisë dhe fortësojë ndërgjegjesimin për bujqësinë organike europiane në tregjet italiane dhe gjermane duke rritur keshtu dhe ndërgjegjësimin dhe njohjen e praktikave bujqësore organike të BE-së dhe logos organike të BE-së.

7 Prill 2023

Roli i qyteteve dhe rajoneve në strategjinë “Nga Ferma në Tavolinë”

Tema e këtij takimi është roli që luajnë qytetet dhe rajonet në zbatimin e strategjisë “Nga Ferma në Tavolinë”

30-31 Maj

Free From Food & Health Ingredients

Edicioni i këtij viti do të mbahet në datat 21-22 Nëntor 2023 në Amsterdam. Free From Food është një aktivitet i rëndësishëm për shkëmbimin e ideve dhe nevojave si dhe duke ofruar përvojën më të lartë lidhur me këtë industri. Të gjithë aktorët dhe partnerët themelues, diskutojnë për të krijuar një platformë të fuqishme bisnesi. Për më shumë informacion:

30 Maj 2023

“A Soil Deal for Europe”

Siguria ushqimore, biodiversiteti dhe elasticiteti i klimës mbështeten shumë në tokat e shëndetshme. Qëllimi kryesor i Misionit 'Një marrëveshje për tokën për Evropën' është të krijojë 100 laboratorë të gjallë dhe fara për të udhëhequr tranzicionin drejt tokave të shëndetshme deri në vitin 2030. Për këtë BE do të financojë 126 Milion Euro për vitin 2023.

14 Shtator 2023

Dita “Grow your Food”

Fermerët organik në mbarë botën do të përdorin mediat sociale për të ndarë eksperiencën e tyre të punës dhe nevojt e tyre. Bashkohuni në diskutim duke përdorur #IGrowYourFood

1-30 Shtator

Organic September

Është një fushatë ndërgjegjësimi që zgjat gjatë të gjithë muajit Shtator dhe që synon të rrisë ndërgjegjësimin për produktet, markat, prodhuesit dhe fermerët organik në Angli. Shtatori organik është gjithashtu për të nderuar të gjithë njerëzit që punojnë për të bërë të mundur ushqimin organik duke pranuar punën e palodhur që shkon në bujqësinë organike dhe prodhimin e ushqimit. Ky muaj shoqërohet me plot aktivitete ndër të cilat janë: * Kërkimi prodhimet organike afër jush! * Informohu mbi bujqësinë organike! * Përfshini dhe komunitetin tuaj në këto aktivitete!