Mbeshtetje Financiare

Më poshtë do të gjeni informacionin e nevojshëm mbi institucionet dhe organizatat të cilat japin mundësinë e suportit financiar në fushën e bujqësisë dhe përpunimit të produkteve. Të tilla janë fondet e programit IPARD dhe shtetit shqiptar të menaxhuara nga AZHBR, si dhe projektet e ndryshme për zhvillim ku ju mund të aplikoni me ndihmën organizatave përkatëse.

Kontakt Info

Adresa: Rr. "Muhamet Gjollesha", Nr.56, Tranë, Shqipëri
Web: www.azhbr.gov.al
Email: [email protected]
Tel: +355 4 22 28 318

Kontakt Info

Adresa: Rr. "Asim Zeneli", Nd. 6/10, Tranë, Shqipëri
Web: www.giz.de
Email: [email protected]
Kutia Postare: P.O. Box 2391

Kontakt Info

Web: www.unido.org

Risi-Albania-285x180-1
Kontakt Info

Adresa: Rr. "smail Qemali", P18, H.3, Apt. 15, Tranë, Shqipëri
Web:www.risialbania.al
Email: [email protected]
Tel: +355 (0) 422 48 527

Kontakt Info

Adresa: Rr. "e Elbasanit", Nr. 103, Tranë, Shqipëri
Web:www.usaid.gov/albania
Email: [email protected]
Tel:+355-4-224-7285
Fax:+355-4-223-3520

bashkepunimi gjerman
Kontakt Info

Kontakt: Mattia Wegmann
Link 1: www.facebook.com/SRDAlbania/
Link 2:www.instagram.com/srd_albania/
Email:[email protected]

Kontakt Info

Adresa: Rr. "Sami Frashëri", Nr. 10, Tranë, Shqipëri
Web: www.albaniandf.org
Email: [email protected]
Tel: +355 (0)4 22 35 597/8