Më poshtë do të gjeni dy dokumente me informacione mbi pyetjet më të shpeshta mbi rregullat e bujqësisë organike në EU. Këtu shtrohen pyetjet më të shpeshtë dhe përgjigjet përkatëse në ndihmë të prodhuesve, eksportuesve dhe importuesve organikë, konsulentëve dhe institucioneve operuese në fushën e bujqësisë organike.

PYETJET MË TË SHPESHTA – Dok 1

PYETJET MË TË SHPESHTA – Dok 2

Related Posts