Publikime
Publikime

Në kuadër të takimeve të AON, gjeni draftin e ligjit i cili do ti nënshtrohet konsultimit publik dhe një draft të parë të relacionit. Ju lutemi të gjithë aktoreve të përfshire në sektorin organik, të na sugjerojnë përmirësimet si dhe komentet e tyre. Mendimet tuaja do të dërgohen në grupin e punës të Ministrisë se Bujqësisë për tu konsideruar në këtë ligj. Qëllimi është që të njihen të gjithë aktorët paraprakisht me të në mënyre që të arrihet zbatimi i tij.

Lutemi të dërgoni opinionet tuaja në: 

[email protected]

ose me mesazhet tuaja në rrjetet sociale:

https://www.instagram.com/probioal/