Në linkun më poshtë gjeni termat e referencës për faqen e re të AAM.

 
Termat e referencës PDF

Related Posts