Kursi i Formimit Bazë Organik në Shqipëri (OFC-Albania)

Biznesi Organik për Zhvillim në Europën Lindore (OT4D) Kursi i Formimit Bazë Organik në Shqipëri (OFC-Albania) IFOAM – Organics International në bashkëpunim me SECO hap thirrjen për aplikime për programe të ndryshme në Europën Lindore. Kursi i Formimit Bazë Organik në Shqipëri (OFC-Albania) është ...
News
Biznesi Organik për Zhvillim në Europën Lindore (OT4D) Kursi i Formimit Bazë Organik në Shqipëri (OFC-Albania) IFOAM – Organics ...
Profile Photo
gersi
July 19, 2021

Kursi i Formimit Bazë Organik në Shqipëri (OFC-Albania)

July 19, 2021
NEW POSTS