Përgatitje për seminarin online të prezantimit të PGS (Sistemet e Garancisë me Pjesëmarrje) në Shqipëri

Në kuadër të projektit OT4D (Biznesi Organik për Zhvillim në Europën Lindore), i cili mbështetet nga Zyra e Bashkëpunimit Zvicerian (SECO), implementohet nga IFOAM, FIBL, Helvetas dhe partner lokal AAM, do të zhvillohet një sesion online prezantues i Sistemeve të Garancisë me Pjesëmarrje (Participatory Guarantee Systems – PGS), në datën 16 Dhjetor 2021. Sistemet e Garancisë […]

Pyetje dhe përgjigje për rregulloren e re të BE mbi Bujqësinë Organike

Në mbështetje të bashkëpunëtorëve që kanë nevojë për më tepër informacion mbi Rregulloren e re të BE mbi Bujqësinë Organike, në vijim mund të gjeni linkun, i cili përmban pyetjet më të shpeshta dhe përgjigjet përkatëse për çështjet më të ndjeshme në lidhje me Rregulloren e re të BE mbi Bujqësinë Organike: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/organic-rules-faqs_en_1.pdf Gjithashtu, në […]