Më poshtë do të gjeni dy dokumente me informacione mbi pyetjet më të shpeshta mbi rregullat e bujqësisë organike në EU. Këtu shtrohen pyetjet më të shpeshtë dhe përgjigjet përkatëse në ndihmë të prodhuesve, eksportuesve dhe importuesve organikë, konsulentëve dhe institucioneve operuese në fushën e bujqësisë organike.

 

PYETJET MË TË SHPESHTA – Dok 1

 
PYETJET MË TË SHPESHTA – Dok 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category : 
News
Tags : 
No tags
January 9, 2023
News
January 9, 2023
  Më poshtë do të gjeni dy dokumente me informacione mbi pyetjet më të ...
Activities
November 21, 2022
    Qumështi i gomaricës shihet si risi në tregun e qumështit, por ...
News
November 1, 2022
  Projekti OT4D (Biznesi Organik për Zhvillim në Evropën Lindore), i ...