Të nderuar bashkëpunëtore,

Projekti “Biznesi Organik për Zhvillim në Europën Lindore” (OT4D) ka vënë në dispozicion shërbimin e linjës së ndihmës online për trupat lokale të certifikimit si dhe konsulentët vendas, të cilët janë të përfshire në çështje lidhur me cilësinë dhe skemat e standarteve. Projekti OT4D ka për synim të mbështesë sektorin organik në Shqipëri, Serbi dhe Ukrainë.

Mbështetja e kësaj linje të re ndihmëse konsiston në:

• Pyetje lidhur me Rregulloren (e re) të BE mbi bujqësinë organike;
• Pyetje lidhur me etiketimin/deklarimin dhe paketimin e produkteve;
• Pyetje lidhur me standartet e përpunimit;
• Pyetje lidhur me çështjet e mbetjeve;
• Pyetje lidhur me inputet në bujqësinë organike dhe përpunimin.

Mund të vizitoni linkun https://ifo.am/ot4d-helpline ose klikoni banerin më poshtë për të mësuar me tepër:

Skuadra AAM

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Category : 
News
Tags : 
No tags
January 27, 2022
News
July 13, 2022
Granti për Zhvillimin e Bujqësisë Organike (SUOF) për tregun lokal Programi i ...
News
June 24, 2022
Nuk e keni vendosur akoma të merrni pjesë në Aktivitetin Rinor të Bujqësisë ...
News
June 14, 2022
Bujqësia Organike dhe të Rinjtë: Së bashku për sisteme të qëndrueshme ...